ਆਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ

ਬੈੱਡ ਤੋੜ ਮਸਾਜ ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਦੂ ਨਾਲੇ ਬੈੱਡ ਤੋੜ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਠਰਕ ਪੂਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਖਾਣਾ

ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦ ਖਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋਨੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਭੁੰਨਦੀ ਸੀ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਬੁੜ੍ਹਕ ਬੁੜ੍ਹਕ ਕੇ ਸੁਆਦ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਿਰ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *