ਆਸਕ ਨਾਲ ਗ ਲਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਫ ੜੀ ਪਤ ਨੀ

ਦੋ ਸੌ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਸ਼ ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਘਰਵਾ ਲੀਫੜੀ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾ ਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਦੋਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਨ ਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੋਲਣੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਐ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋੋਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਨ ਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਸੌ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ

ਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਯਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਘਰ ਯਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪ ਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਤਾਰਾਂ ਦੋ ਸੌ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ

ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਿਆਂਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਸੌ ਜੋ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *