ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸਕ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਆਊ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤਵੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਲੈ ਜਾਈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲੈ ਜੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁਕਸ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ

ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਦ ਕੁੜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਓਂ ਆਇਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *