ਅਸਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਦਿਉਰ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਆਪ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਓਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਧਮਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਉਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ

ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਭਾਬੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀਵਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਓਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਉਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਔਰਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *