ਅਫੀਮ ਖਾਕੇ ਚੱਕਤੀ ਸਾਲੀ

ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੋਚੇ ਲਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੋਦ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਧਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਿਆਰੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਅਖਵਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਦਿਨੇ ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਘਰਾਲਾ ਫਿਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਉ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਉਏ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਤਿਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੂਡ਼ੀਆਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਦੀਦੀ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣੇ

ਦਿਤੀ ਪਰ ਇਕ ਧਿਰ ਅੱਜ ਆਹ ਪੁਤਲਾ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨਿਰੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤਾ ਤਰਸ ਕਰੋ ਗੋਰੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਜੜੇ ਝੱਜ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੈਨਨ ਭੇਜਣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *