ਅਜੇ ਵਿਆ ਹ ਦੇ ਚਾ ਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂ ਰੇ ਹੋ ਏ ਹੋ ਗਿ ਆ ਇਹ ਕਾਂ ਡ

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਣਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਨੀ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂਗ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਲਈਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀ ਰ ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਬੜੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਉਸਨੂੰ ਗਿਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿ ਚੱਕ ਤੁਮਹੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਲੀਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਟੀ ਫੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਛਿੰਦੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਅਜੇ ਥੱਕੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਬੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਫ

ੜਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਨਣਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਬੀਏ ਨੀ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਅੱਜ ਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਮਨ ਕਿਊਬਾ ਵੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਬੀ ਪੇਟੀ ਨਿਕੋਰ ਰੀਤ ਉਸਦੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਮਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਂ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਠੀਕ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੰਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉ

ਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜਾਂਦੀ ਦਸਤਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਦਾਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਟ ਵਧੀਆ ਨ੍ਹੀਂ ਲੈ ਗਈ ਸੂਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਾ ਵੀਰਜ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਫੇਰੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਰੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *